CÓŻ CI UCZYNIŁ TEN LUD, ŻE SPROWADZIŁEŚ NA NIEGO GRZECH LIST 18

Wj 32,21     CÓŻ CI UCZYNIŁ TEN LUD, ŻE SPROWADZIŁEŚ NA NIEGO TAK WIELKI GRZECH

 

Kościół usiłując powrócić do stanu z przed Intronizacji / Chrztu/, przyjmując postawę jakoby nic się nie wydarzyło, występuje jawnie przeciw Chrystusowi, którego dziełem była ta Intronizacja – Chrzest.

Ap 17,11-14A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie NA JEDNĄ GODZINĘ wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Brankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest Panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są : powołani, wybrani i wierni.

Ga 6, 7-10   Nie łudźcie się : Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie : kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę ; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze,

Wj 32,21-24  I powiedział Mojżesz do Aarona: „ Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? „ Aaron odpowiedział : „ Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie : „ Uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, BO NIE WIEMY , co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich : „ Kto ma złoto, niechaj je zdejmie z siebie „. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec „.

Ap 19, 11-21 Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto – biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a  imię Jego nazwano : Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody : On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.  I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu : i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków, lecących środkiem nieba : „ Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich -  wolnych i niewolników, małych i wielkich !” I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią FAŁSZYWEGO PROROKA, CO CZYNIŁ WOBEC NIEJ ZNAKI, KTÓRYMI ZWIÓDŁ TYCH, CO WZIĘLI ZNAMIĘ BESTII I ODDAWALI POKŁON JEJ OBRAZOWI. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,[ mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

Mat 19, 12  KTO MOŻE POJĄĆ NIECH POJMUJE

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten i wszystkie poprzednie listy znajdują się na you tube oraz na stronie www.domdlarodzin.pl

I commenti sono chiusi