DUSZE GRZESZNE WYBIERAJĄ ŚMIERĆ

   DUSZE GRZESZNE WYBIERAJĄ ŚMIERĆ

 

IIP, 2  Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu1 tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; 3 dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. 4 Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał  do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd; 5 jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; 6 także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład  tym, którzy będą żyli bezbożnie, 7 ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem - 8 sprawiedliwy bowiem mieszkając wśród nich z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Prawu czynami, które widział i o których słyszał - 9 to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu, 10 przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na "Chwały".

Dusze, które nie uwierzyły w dzieło Chrystusa Pana - nie uwierzyły, że są wolne od grzechu. Nie przyjmując tej wolności nie przyjęły zwycięstwa Chrystusa nad szatanem, nie przyjęły panowania nad ciałem. Nie panując nad ciałem, będąc podległe ciału, mają udział w śmierci ciała. Nie żyją, bo życie mają tylko w Chrystusie, jedyne prawdziwe życie, które właśnie odrzuciły. Zdążają do drugiej śmierci. Zamiast prawdziwego Chrystusa, swoim bogiem uczyniły sumienie. Dusze boją się odrzucić sumienie, bo tradycja tak je uwarunkowała, że sumienie jest dla nich najwyższą wartością. Dawno zapomniały kim tak naprawdę są. Zapomniały, że są istotami niebiańskimi. Dały się szatanowi zaprząc do pługa i orzą na polu szatana. Szatan nie ma żadnej władzy nad duszą, o ile dusze z własnej woli nie poddadzą się temu panowaniu. Wybierając sumienie, tak naprawdę wybierają służenie szatanowi. Sumienie jest prawem tego świata. Jest pokłosiem nieposłuszeństwa człowieka względem Boga. Jest pokłosiem zerwania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Poznał człowiek co jest dobre a co złe, po ludzku, za cenę zerwania  więzi z Bogiem i utracił prawdziwe dobro. Dusze trwają w iluzji , wyobraźni , złudzeniu i ułudzie. Z tego tragicznego stanu wydobył je Chrystus Pan. Sam Bóg zszedł na ziemię by ratować dusze, płacąc najwyższą możliwą cenę. Dusze jednak pogardziły Chrystusem , pogardziły Miłością, pogardziły Bogiem. Wybrały śmierć. Jak ślepym trzeba być, by prowadzić ludzi na zatracenie i nie bać się sprawiedliwości Bożej.

Ap 18    4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: 5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. 6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! 7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby", 8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

I commenti sono chiusi