GŁOS CHRYSTUSA SŁYSZĄ CI, KTÓRZY ŻYJĄ

 GŁOS CHRYSTUSA SŁYSZĄ CI, KTÓRZY ŻYJĄ

Dz 26,  14 Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi". 15 "Kto jesteś, Panie?" - zapytałem. A Pan odpowiedział: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 16 Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. 17  Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, 18 abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi". 19 Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo!

Bardzo dzisiejszy świat potrzebuje św. Pawła. Dzisiejszy świat potrzebuje, by otworzyć mu oczy i odwrócić go od ciemności do światła. Synowie buntu nie zdołali pokonać Chrystusa, więc uczynili wszystko by oddzielić Go od Jego dzieła Odkupienia. W jaki sposób?- Zdołali wyrwać Chrystusa z ludzkich serc. Wmówili ludziom ( duszom ), że są grzeszne. Na powrót zakrólowało kłamstwo. Czym poskutkowało zamierzone przez szatana, a wykonane przez jego sługi kłamstwo? Brakiem synów Bożych i wzniesienia przez synów Bożych jęczącego stworzenia ( naszej natury zmysłowej ) do chwały Bożej. Szatan był pewien, że jego przestępstwo doskonałe dokonane na ludzkości nigdy nie zostanie odkryte. Stworzył bowiem chrześcijaństwo bez prawdziwego Chrystusa i bez prawdziwych chrześcijan. Prawdziwy Chrystus bowiem odkupił dusze ludzkie ze wszystkich grzechów, prawdziwy Chrystus uśmiercił naszą grzeszną duchową naturę, prawdziwy Chrystus przyoblekł nas ( dusze) swoim zmartwychwstałym ciałem, dał nam swoje życie, swojego żywego Ducha. Stworzył nas nowym człowiekiem, większym od Adama. Człowiek Chrystusa Pana już nie tylko jest zdolny panować nad grzechem ciała, by to ciało wznieść do Boga Ojca. Nowy człowiek jest prawdziwym synem Bożym, który otrzymał także władzę panowania nad szatanem i jego armią na wyżynach niebieskich ludzkiego  ducha. Jak zapewnia św. Paweł wszyscy jesteśmy doskonałymi w Chrystusie. Prawdziwy Chrystus dokonał swoistego zabezpieczenia. Tylko w Duchu Chrystusa nowy człowiek może panować nad złem. Kim zatem są prawdziwi chrześcijanie?- prawdziwi chrześcijanie to dusze, które prawdziwie wierzą, to dusze, które rozpoznają szatańskie kłamstwo, prawdziwi chrześcijanie to ludzie w sercu, których niepodzielnie panuje Chrystus. Prawdziwi chrześcijanie to dusze czyste, niewinne, bezgrzeszne jak ich Pan.

Sam czas zaczął wołać, że nadszedł kres kłamstwa. Dopełniła się miara zła na świecie. Synowie Boży, synowie Jutrzenki przychodzą by objawić panowanie chwały Bożej.

Ez 28  Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: "Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz" - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. 3 Oto jesteś mędrszy od Danela, żadna tajemnica nie jest ukryta przed tobą. 4 Dzięki swej przezorności i sprytowi zdobyłeś sobie majątek, a nagromadziłeś złota i srebra w swoich skarbcach. 5 Dzięki swojej wielkiej przezorności, dzięki swoim zdolnościom kupieckim, pomnożyłeś swoje majętności i serce twoje stało się wyniosłe z powodu twego majątku. 6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, 7 oto dlatego sprowadzam na ciebie cudzoziemców - najsroższych spośród narodów. Oni dobędą mieczy przeciwko urokowi twojej mądrości i zbezczeszczą twój blask. 8 Zepchną cię do dołu, i umrzesz śmiercią nagłą w sercu mórz. 9 Czy będziesz jeszcze mówił: "Ja jestem Bogiem" - w obliczu swoich oprawców. Przecież będziesz tylko człowiekiem, a nie Bogiem w ręku tego, który cię będzie zabijał. 10 Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, ponieważ Ja to postanowiłem» - wyrocznia Pana Boga.

 

 

I commenti sono chiusi