” JAK DŁUGO PANIE” LIST 19

„ JAK DŁUGO, PANIE? ”

 

Jz 6, 8     I usłyszałem głos PANA mówiącego

               << Kogo mam posłać ? Kto by NAM poszedł ?>>

               Odpowiedziałem : << Oto ja, poślij mnie !>>

               I rzekł [ mi ] :

               << Idź i mów do tego ludu :

               Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia,

               Patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania !

Zatwardź serce tego ludu,

znieczul jego uszy,

zaślep jego oczy,

iżby oczami nie widział

ani uszami nie słyszał,

i serce jego by nie pojęło,

żeby się nie nawrócił

i nie był uzdrowiony >>.

Wtedy zapytałem : << Jak długo, Panie ? >>

ON odrzekł : << Aż runą miasta wyludnione

i domy bez ludzi,

a pola pozostaną pustkowiem.

PAN wyrzuci ludzi daleko,

tak, że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju.

A jeśli jeszcze dziesiąta część [ ludności ] zostanie,

to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu

jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu.

RESZTA JEGO [ BĘDZIE ] ŚWIĘTYM NASIENIEM >>.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten, a także wszystkie wcześniejsze listy znajdują się na you tube oraz w aktualnościach na stronie www.domdlarodzin.pl

                         

I commenti sono chiusi