JESZCZE O APOKALIPSIE

   JESZCZE O APOKALIPSIE

Ap 13,    Smok przekazuje władzę Bestii

1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. 2 Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jakby niedźwiedzia, paszcza jej - jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. 3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią, 4 i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» 5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. 6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. 7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. 9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Czym jest smok, który przekazał władzę bestii. Jest upadłym herubem, który miał opiekować się ziemią. Dlaczego upadł? Ponieważ zaczął kochać siebie, a nie Boga. Zatrzymał ruch miłości, która w stagnacji, stała się ciemnością. Wciąż jednak przebywał na wysokościach, a  gdy zwiódł pierwsze dusze, na ziemi zostawił bestię. Bestia działała w ludziach. Rana śmiertelna bestii została zadana, gdy smok został strącony na ziemię, w tym samym momencie, gdy Jezus Chrystus aż do śmierci, okazał się posłuszny Bogu. Do tego czasu, już gdy Mesjasz był na ziemi, dano bestii władzę przetrwania czterdziestu dwu miesięcy / trzy i pół roku życia publicznego Jezusa/. Jezus Chrystus uwolnił na Krzyżu, z sideł smoka, zwiedzione dusze. Uśmiercił ducha złego, którego dusze przyjęły w spuściźnie od Adama i dał im Swojego Ducha. Uwolnienie ciał spod władzy  pierwszej bestii pozostawił, jako zadanie, uwolnionym duszom. Rozpoczęła się walka na śmierć i życie, już nie z poziomu nieba ale ziemi. Dano bestii wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich.

Ap. 13,    Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej

11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. 16 I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 18 Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Drugą bestią na usługach pierwszej, która ma rogi baranka, a mówi jak smok, jest powołana na Synodzie w Kartaginie w 418 r. instytucja, która zrodziła sumienia ludzkie. Tam miała swój początek infrastruktura grzechu, dzisiejsza instytucja kartagińska, która na poziomie ziemi, miała dbać, by zaprzepaścić dzieło Chrystusa, którego nie można było w otwartej walce, w ludziach pokonać. Podstępnie, wykorzystując magię i klątwy, wiernie przez 1600 lat służyła pierwszej bestii, oddając jej duchową moc, niczego nie podejrzewających dusz. Stworzyła obraz bestii, której  nieświadomi ludzie oddawali cześć. W jaki sposób zradzała sumienia? Zmanipulowała chrzest, który zasiewał wątpliwość i utrwalał przekonanie, że Jezus Chrystus niczego dla dusz nie uczynił. Skutecznie wmówiła swoim wiernym, że dzieci przychodzą na świat w grzechu pierworodnym i że to ona ma władzę go usunąć, a nie Chrystus Pan. To wtedy, na chrzcie, dzieci otrzymują znamię bestii na czoło lub rękę. To dlatego świat należy do szatana, bo buntownicy, sterując ludzkim sumieniem, utrzymują dusze w kłamstwie. Stało się jak za czasów Izraela.

Ps 106,   35 Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków; 36 poczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką. 37  I składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom.

Iz 6    8 I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» 9 I rzekł : «Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie pilnie, lecz bez zrozumienia, patrzcie uważnie, lecz bez rozeznania! 10 Zatwardź serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaślep jego oczy, iżby oczami nie widział ani uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony». 11 Wtedy zapytałem: «Jak długo, Panie?» On odrzekł: «Aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola pozostaną pustkowiem. 12 Pan wyrzuci ludzi daleko, tak że zwiększy się pustynia wewnątrz kraju. 13 A jeśli jeszcze dziesiąta część zostanie, to i ona powtórnie ulegnie zniszczeniu jak terebint lub dąb, z których pień tylko zostaje po zwaleniu. Reszta jego świętym nasieniem».

I commenti sono chiusi