KOLEJNY WAŻNY ARTYKUŁ Z OPENHEAVEN

Proponujemy zapoznanie się z artykułem, który dotyczy  bardzo bliskiej przyszłości nas wszystkich.

Mądrość niebiańska spływa na nas. Duchowa twórcza moc Bożego światła uwalnia się i płynie w kierunku naszej planety. Bóg ukazuje możliwości wykraczające poza panujący porządek świata. Umocnieni i napełnieni Duchem Bożym synowie obdarzeni uszami potrafiącymi słyszeć otrzymują podstawy nowych czasów i tajemnice porządku życia o wiele wspanialsze niż te wcześniej znane stosowane przez ludzkość.

Specjalnie powołani i przygotowani mentorzy, nauczyciele typu apostolskiego, tworzyli grunt właściwego postępowania, orędowników Bożych w minionych dziesięcioleciach. Z początkiem 8 listopada 2018 r. rozpoczął się nowy fundamentalny i znaczący czas. Ogrom Królestwa Miłości napełnia serca przygotowanych orędowników, zupełnie nową, a czasem całkiem inną mocą.. Niesie to ze sobą osadzony w Duchu Bożym mądry i potężny porządek nieba i zmienia sposób w jaki myślimy i poruszamy się. W 2019 r. idziemy na przód i w górę, ku niebu zbliżając się do królestwa.

 

ZASKAKUJĄCO SILNA ZMIANA

W roku 2019 nastąpi potężna zmiana jako, że nowy czas królestwa nieprzerwanie zakłóca obecny stan rzeczy boskim sposobem myślenia, postępowania i istnienia. Miłość zastąpi strach i nienawiść. Wielu tych, którzy w skrytości pogardzali tymi, którzy byli inni doświadczą potęgi miłości Boga, która zmienia ich serca.

Ten nowy sposób zagwarantuje nowy nadrzędny cel i wartość życia na tym świecie. Zamiast troski o własne sprawy, dobrobyt i przyjemności nadrzędnym celem życia stanie się miłość do Boga, miłość do Jego ludzi i miłość to stworzonego przez Niego świata. To czy mamy dużo czy niewiele, czy ukarzamy się czy obfitujemy w dostatek to nie wpłynie na naszą postawę?. Potęga miłości Boga podtrzyma i umożliwi nam wykonanie zadania, które Bóg nam powierzył. (Philippians 4:4-13).

Nowe koncepcje i idee napływające przez Ducha Świętego zostaną szybko aktywowane i wdrożone w nasze serca i życie w 2019 roku.

W kolejnych latach po roku 2019 obfitość tych nowych strategii w pełni zakorzeni się na tym świecie. To pchnie królestwo w fazę osiedlenia i ustanawiania nowego porządku, to co zostało zasiane i zapuściło głęboko korzenie wrośnie się w porządek.

OSTATECZNE PRZYGOTOWANIE GRUNTU

Ten świat jest miejscem, na którym buduje się Królestwo Boga, Królestwo Niebieskie. Wielka góra, szczyt Królestwa nie może być osadzona na żadnej religijnej czy świeckiej strukturze, która obecnie istnieje. W najlepszym wypadku i ogólnie rzecz biorąc, główne religie świata są rodzajem zastępczych zasad na ziemi. Każda z nich miała pewne mierniki prawdy, jako improwizowaną tymczasową strukturę lub zasady zmieszane ze słabością,  ciemnością i cierpieniem z powodu braku prawdziwych Zasad Pokoju BOŻEGO.

 

Oczyszczenie ziemi jest częścią przygotowań, których nie można było dokonać, dopóki prawdziwa obecność Ducha Królestwa nie została wszczepiona w serca i życie przeznaczonych jako pierwszych po bardzo długim czasie - od początków istnienia chrześcijaństwa - objawiających prawdę BOŻĄ prosto z jego źródła. Drogi Królestwa Bożego zaczną być teraz zaszczepiane w prawdziwie wierzących, którzy będą żyć w zakładanych enklawach, w miejscach tworzenia nowych wartości prawdziwej wiary. Będą one głębsze i bardziej szczegółowe i dogłębne, ponieważ praktyczne ustanowienie królestwa na ziemi jest w ich rękach. Wyplewione muszą być poprzednie zasady - herezje ujmujące Jezusowi Chrystusowi chwały i czyniące Go marionetką poprzedniego systemu, muszą zostać usunięte. Wszystko, co jest w obrębie religii i struktur świeckich, które nie zostały utwierdzone i umocnione przez Boga, są wyławiane przez anioły. (Ew. Mateusza 13: 24-30). Te rzeczy, które są z Boga, muszą zostać przemienione, zregenerowane, uczynione nowymi przez moc miłości Słowa Królestwa. Wielu wierzących, którzy otrzymają Słowo Królestwa, zostanie zmienionych i przejdzie w rzeczywistość Nowego Królestwa.

Wiele, jeśli nie wielka liczba wierzących, którzy nie dokonają przejścia, zostanie zabranych do ich nagrody w niebie. to nie jest zła rzecz. To dla nich jest Bóg. Po prostu ich praca na ziemi zakończy się, gdy wejdą do reszty Boga w niebie. Nawet poprzednicy królestwa będą odchodzić, ponieważ nowo powołani i przygotowani do nowego dzieła, oni kontynuują pracę w królestwie. (Mateusza 24: 40-41).

Wielkość tego oczyszczania ziemi jest poza zasięgiem ludzkiego zrozumienia. Nie można go oglądać z perspektywy ludzkiego ograniczonego zrozumienia i ziemskich wartości. Jedynie spod cienia Wszechmogącego, głęboko zakochanego w Bogu jako widzącego z Jego perspektywy nieba na ziemi, możemy ujrzeć koniec niegodziwych i żyć. (Psalm 91).Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy odwrócili się i przyszli całymi sercami do Niego przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Przyjmij króla Niebios i Jego królestwo, aby rządzić i królować z Nim na zawsze.

 

PIĘKNO DLA POPIOŁÓW

Oczyszczające ognie, napędzane wiatrem przemian, oczyszczają kraj z kolein nieuporządkowanego życia, które wrosły w miejsce czyniąc je bezużytecznym i bezowocnym. Oczyszczające powodzie zmyją niskie obszary zdegenerowanej struktury życia. Bardziej oporne, silne struktury nieporządku, które nie ustąpią pod wpływem wiatru  i ognia, zostaną zniszczone od dołu przez trzęsienia ziemi, a od góry ogniem wybuchających meteorów. Są to początki tego, co ma nadejść. (Mt 24) (Hebrajczyków 12: 25-29).Całe to oczyszczenie ma na celu stworzenie miejsca dla nowego świata uporządkowanego przez miłość i zrównanego ze Słowem Żywym Królestwa Niebieskiego.

 

PIĘKNOŚĆ MIŁOŚCI BOGA POWSTANIE Z POPIOŁÓW ŚWIATA, KTÓRY BYŁ. KRÓLESTWO BOŻEGO PORZĄDKU MIŁOŚCI, KTÓRYM JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I RADOŚĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, ODZIEDZICZA ZIEMIA TEGO ŚWIATA. (Izajasza 61: 1-4) (Rzymian 14:17).

CHRYSTUS JEZUS, YESHUA MESJASZ,  BĘDZIE RZĄDZIĆ I KRÓLOWAĆ NA ZIEMI, GDZIE JEGO KRÓLESTWU NIE MA KOŃCA.

POWSTAŃCIE W OKRZYKU CHWAŁY. KRÓLESTWO BOŻE NADCHODZI. STAJEMY SIĘ JEGO CZĘŚCI

 

W tym czasie przejściowym jesteśmy napełnieni miłością, siłą i mocą z nieba, aby dokonać nadzwyczajnych cudów dzieł Chrystusa, aby podtrzymywać, chronić i wyzwalać lud Boży. Umocnienie łaską przekraczającą nieskończenie nasze prośby i rozumienie będzie nad tymi i w tych którzy powstaną. Święci aniołowie będą mieli nad nami kontrolę, będą nas strzegli. Nasze serca nie zawiodą, będziemy nieustannie w opiece,  obecności i w mocy miłości doskonałego Pokoju pośród apokaliptycznych kataklizmów. Nie będzie ŻADNEGO strachu o nasze życie, ani o życie nikogo lub czegokolwiek innego. Nie będzie ŻADNYCH nieprawdziwych - fałszywych odpowiedzialności za  grzeszność i zepsucie (z powodu niewłaściwie ukształtowanego sumienia). Miłość Boga podtrzymuje nas przez cały czas. Cały lud Boży, który zginie dla tego świata, natychmiast zjednoczy się z Bogiem w niebie. Zaprawdę, jest to jeden z najbardziej chwalebnych czasów historycznych na Ziemi, ponieważ panowanie nieba zostaje przywrócone nad całym stworzeniem na tym świecie. "Nie lękajcie się, mała trzódko, albowiem radością waszego Ojca jest dać wam królestwo" (Łk 12,32)

 

 

 

I commenti sono chiusi