KONIEC SZATAŃSKIEGO PLANU ZNISZCZENIA CZŁOWIEKA

TAJEMNICA APOKALIPTYCZNYCH 144 TYSIĘCY

Film z potężną siłą kruszy mury w sercu człowieka. Budzi wiarę i napełnia nadzieją. Buduje całkowicie Nowego Człowieka w niezwykle trudnych czasach które nadchodzą. Powinien być obejrzany przez każdego, kto wybiera Prawdziwe Życie, zamiast wiecznej, strasznej i nieodwracalnej śmierci.

THE END OF DEVILISH PLAN TO DESTROY HUMAN

THE SECRET OF THE APOCALYPTIC 144 THOUSAND

The film crumbles the walls in the human heart with a tremendous force.
It awakens faith and raises hope. It builds the completely New Man in extremely hard times looming ahead. The film is for everyone who chooses the True Life instead of the eternal, terrible and irremediable death.

I commenti sono chiusi