KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW TO KOŚCIÓŁ ŚMIERCI

  KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW TO KOŚCIÓŁ ŚMIERCI

Rz 5, 12 Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Rz 6,  1 Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! 2 Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? [….] 5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. 6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. 7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. 8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. 11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Łk 20,  38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją»

Kościół Kartagiński nakazuje żyć w grzechu, sprowadzając na dusze śmierć, ponieważ nie można oddzielić grzechu od śmierci. Grzech zawsze sprowadza śmierć. W jaki sposób Kościół nakazuje żyć w grzechu?- nakazuje żyć przeszłością. Nakazuje poszukiwanie tożsamości w przeszłości, w tradycji, w przodkach. Gorliwie pracuje nad utrwalaniem przekonań o grzeszności dusz, służąc wiernie szatanowi, który jest ojcem grzechu. Jak to czyni?

- Poprzez nawoływanie do spowiedzi, a więc do poszukiwania grzechu, a więc do poczytywania duszy grzechu ciała, a więc do udręczania odkupionej, czystej przecież duszy.  Czy pierwszy święty, Dobry Łotr potrzebował spowiedzi, by znaleźć się z Panem w raju, czy wystarczył prawdziwy akt wiary w Boskość Jezusa Chrystusa.

- Przez ogłupianie ufającym Kościołowi ludzi. Można przecież postawić pytanie, czy gdyby ktoś z naszych bliskich umarł i na przykład po pogrzebaniu zmartwychwstał, zdarzały się takie przypadki, czy bliscy chodzili by na grób, mimo że ich bliski żyje. Z pewnością by tego nie czynili, gdyż uznali by to za niedorzeczność. Jednak Kościół celebruje śmierć Chrystusa, pobieżnie zatrzymując się na zmartwychwstaniu Pana, czym dowodzi brak prawdziwej wiary, że Jezus Chrystus żyje . Albo czy gdzieś w Ewangelii jest napisane, by Jezus Chrystus nakazał apostołom by rozpowszechniali pamięć o Jego doznanej krzywdzie, czy raczej nakazał głoszenie prawdy o wolności dusz od grzechu.

- Przez stosowanie magii ceremonialnej na każdej Mszy.

- Przez stosowanie egzorcyzmów, które nie tylko nie usuwają szatana, ale przeciwnie, umacniają go. Czyste dziecięce dusze, które przyjęły prawdę o Odkupieniu znajdują się w łonie Boga, a tam nie ma miejsca dla szatana. Przykładem aż nadto wyraźnym jest egzorcyzm chrzcielny, który czyste dusze odrywa od Chrystusa i oddaje szatanowi, stosując apokaliptyczny handel duszami.

I Kor 15       19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

 

 

I commenti sono chiusi