KOŚCIÓŁ KATOLICKI ODRZUCIŁ CHRYSTUSA JAK FARYZEUSZE

                     KOŚCIÓŁ KATOLICKI ODRZUCIŁ CHRYSTUSA JAK FARYZEUSZE

Rz 9, 30-33 i 10, 1-4   IZRAEL PONOSI WINĘ ZA SWOJE ODRZUCENIE

Błędne ujęcie sprawiedliwości

30 Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, 31 a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. 32  Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to było możliwe - z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, 33 jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony. 1 Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga. 2 Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. 3 Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. 4 A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.

Prawdziwe chrześcijaństwo trwało do Synodu w Kartaginie w 418 roku, kiedy to nastąpił całkowity zwrot. Zapisano tam trwający do dzisiaj nakaz nie uznawania Chrystusa i przyjęcia na powrót władzy Adama i jego dzieła zniszczenia dusz. W czasach powołanego Synodu, na stolicy Piotrowej panował papież Zozym, bardzo młody człowiek pochodzenia żydowskiego, którego pontyfikat trwał zaledwie jeden rok. W połowie tego pontyfikatu, pontyfikatu, który zakończył się śmiercią tego młodziutkiego papieża, dokonano w Kartaginie tragicznego dla dusz zapisu. Wyniszczono prawdziwych chrześcijan, spalono bibliotekę Aleksandryjską, obłożono anatemą zapis Kartagiński, by zapewnić szatanowi nieustające władanie duszami, wymieciono pamięć o dziełach Chrystusa. Z szatańskiego poduszczenia dano wiernym katolickim innego Chrystusa. Dano Chrystusa, który nie pokonał Adama, nie pokonał szatana, nie pokonał grzechu. Zamknięto, jakby to było możliwe, Chrystusa w skrzynce. Jak za  czasów pogaństwa nakazano wyobrażać sobie Boga. Zaczęto budować siłami szatana autorytet, fałszywy autorytet, którym zniewolono dusze. Prawda przestała być komukolwiek potrzebna. Zniszczono prawdziwą duchowość. Po co to zostało uczynione? Uczyniono to po to, by synowie Boży nigdy nie pojawili się na tym świecie. Jak zapewnia św. Paweł ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi. Skoro nie ma synów Bożych, to jaki duch prowadzi tych, którzy myślą, że są chrześcijanami? Tak miało być, tak chciał szatan, żeby było, bo synowie Boży są śmiertelnym zagrożeniem dla szatana i jego sług. Szatan chciał wygrać wojnę z Bogiem , zanim się rozpoczęła. Jednak nikt i nigdy nie wygrał i nie wygra z Bogiem. Czas powstawania synów Bożych nadszedł. Rozpoczęła się apokalipsa.

Rz 3, 30 Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego - przez wiarę.

Obrzezany musi porzucić dzięki wierze Prawo, by móc przyjąć Chrystusa, a nieobrzezany, który nie jest zniewolony Prawem, przez wiarę łatwiej przyjmuje Chrystusa. Dzisiejszy Kościół postępuje jakby był obrzezany.

Szatan oszukuje dusze, że muszą zasłużyć na Zbawienie. Chrystus natomiast pragnie, by dusze po prostu Zbawienie wybrały.

I commenti sono chiusi