KOŚCIÓŁ KATOLICKI UZALEŻNIA DUSZE SWOICH WYZNAWCÓW OD GRZECHU

KOŚCIÓŁ UZALEŻNIA DUSZE SWOICH WYZNAWCÓW OD GRZECHU

W jaki sposób to czyni?- Gloryfikując sumienie, które jest wrogiem Boga. Są na świecie ludzie, którzy nie mogą nie mieć sumienia. Są to ci, którzy nie poznali Chrystusa. Są też ludzie, którzy nie mogą podlegać sumieniu, ponieważ na szczycie ich istnienia panuje Chrystus Pan, który jest jedynym sędzią. Dusze bowiem mają taką naturę, że muszą mieć pana. Może to być Chrystus, a może być także sumienie. Sumienie jest sędzią naszych czynów. To ono stanowi co jest dobre a co złe, po ludzku. Izraelici otrzymali Prawo Dziesięciorga Przykazań, by mogli dotrwać do czasu Odkupienia. Sumienia ich jednak tak dalece się zdeprawowały, że nie rozpoznali Pana Życia. W dzisiejszych czasach panowanie sumienia doprowadziło ludzkość do cywilizacji śmierci. Jak do tego doszło?- Chrystus Pan na krzyżu pokonał grzeszną ludzką naturę, pokonał szatana, grzech i sumienie. Nie pytał nikogo o zgodę, ponieważ zdecydował o tym sam Bóg Ojciec, który wiedział, że dusze same nigdy nie będą w stanie odrzucić szatana, który po nieposłuszeństwie praojca stał się panem duszy. Szatan panował przez sumienie. Ponieważ nie mógł pokonać Boga, rzucił się na dusze. Przez pierwsze trzy wieki po Chrystusie doszczętnie wybił wszystkich tych, którzy uwierzyli, że są wolni od grzechu. W czwartym wieku, w Kartaginie, powołał instytucję, która ma rogi baranka a mówi jak smok, wiernego swojego sługę, której celem było odwrócenie serc od Prawdy, której celem jest odebranie duszom wolności i na nowo nałożenie na nie jarzma zniewolenia od grzechu. Po raz kolejny pojawiło się sumienie, narzędzie zniewolenia dusz. Wykorzystując zaufanie poddanych do instytucji  adamowej i jej fałszywy autorytet, udało się szatanowi utrzymywać dusze w stanie pierwszej śmierci i odrętwienia. Dusze zapomniały o wolności. Odebrano im prawdziwego Chrystusa, tego Chrystusa, który ich wyzwolił od grzechu, a dano archonta, który niczego dla dusz nie uczynił i pozostawił je w grzechach. Ta sytuacja nie zmieniła jednak prawdy o Odkupieniu. Bez względu na to co ludzie o tym myślą, jakie kłamstwa mają w swoich głowach, są wolni. Mogą jednak odrzucić łaskę i wybrać śmierć, i to czynią. W każdej chwili jednak, gdy uwierzą Bogu, gdy odrzucą oprawcę, mogą powrócić w ramiona prawdziwej Miłości Bożej. Mogą przyjąć pierwsze zmartwychwstanie, dar darmo dany.

Mt 7 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały

Ap 3,  7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. 8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. 9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. 10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. 11 Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! 12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. 13 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

 

 

 

I commenti sono chiusi