KOŚCIÓŁ KATOLICKI ZAWŁASZCZYŁ ODKUPIENIE

KOŚCIÓŁ KATOLICKI ZAWŁASZCZYŁ ODKUPIENIE

Dz 13    38 Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego: 39 Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym. 40 Baczcie więc, aby nie sprawdziły się na was słowa Proroków: 41 Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuję dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił».

Ga 2           16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe. 18 A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Ga 3     10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. 13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha

Zatem bez wiary w prawdziwego Chrystusa, nie możemy otrzymać obiecanego Ducha. Prawdziwy Chrystus w swoim Ciele na Krzyżu uśmiercił naszą grzeszną, duchową naturę i oddzielił ją od duszy. Prawdziwy Chrystus zmartwychwstał i zostaliśmy odziani Jego Ciałem. Prawdziwy Chrystus wyzwolił nas spod władzy ziemskiego ciała i uczynił jego panem. Prawdziwy Chrystus usunął sumienie i sam stał się sumieniem tych, którzy uwierzą. Nie mając Ducha Bożego z powodu niewiary w prawdziwego Syna Bożego nie znamy prawdziwego dobra, sumienie nie zna prawdziwego dobra. Ludzie kierują się sumieniem, które jest następstwem grzechu, sumieniem, które nie zna prawdy, sumieniem, które służy szatanowi. Sumienie po raz wtóry zajęło miejsce Boga w ludzkim sercu. Nawet dobre uczynki wedle sumienia, Bogu podobać się nie mogą. Kościół Katolicki nie tylko bezprawnie i samozwańczo usuwa grzechy, nie otrzymał bowiem takiej władzy, ale co jeszcze gorsze stworzył i utrwala ludzkie sumienia, służąc szatanowi. Jak utrwala?- nakazując poszukiwanie  wedle sumienia grzechów, których odkupione dusze przecież już nie mają, myląc grzechy ciała z grzechami duszy.

Ap 11    8 A zwłoki ich będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie TAKŻE ukrzyżowano ich Pana.

I commenti sono chiusi