KOŚCIÓŁ NIE JEST KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM LIST 5

KOŚCIÓŁ  NIE JEST KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM,

BO ODRZUCIŁ ODKUPIENIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

ODPUSZCZAJĄC GRZECH PIERWORODNY PODCZAS CHRZTU, KOŚCIÓŁ BURZY FUNDAMENT KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO, KTÓRY JEST ZBUDOWANY NA ODKUPIENIU Z TEGO GRZECHU.

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI ISTNIAŁ DO 418 r. ( Synod w Kartaginie)

OD 418 R. KOŚCIÓŁ STAŁ SIĘ SYNAGOGĄ SZATANA  -  List do Kościoła w Filadelfii, 9  „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są  Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią.” 

W kanonie 2 Synodu w Kartaginie z 418 r. czytamy: „Uznano również : jeśli ktoś przeczy temu, że należy  chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu „ dla odpuszczenia grzechów” nie jest prawdziwa, lecz fałszywa – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych”.

Podążając za ks. Dariuszem Kwiatkowskim i /KKK 1234/ „W odnowionej liturgii chrzcielnej zachowano egzorcyzm nie tylko ze względów historycznych. Urodzone dziecko pozostaje obciążone grzechem pierworodnym, z którego przez chrzest jest uwolnione.”

Każdy chrześcijanin winien postawić sobie pytaniecóż zatem uczynił Chrystus Pan?

Historia Kościoła Katolickiego, jako żywo przypomina historię narodu wybranego. Naród wybrany, wyprowadzony z Egiptu mocną ręką Boga pod wodzą Mojżesza, pomimo osobistych doświadczeń miłości Boga, gdy tylko Mojżesz oddalił się na 40 dni, zapragnął boga fałszywego i za zgodą Aarona ulepił sobie cielca.

Tak samo uczynił Kościół Katolicki. Pomimo tak wielkiej ofiary Miłości Pana, który pokonał grzech pierworodny, apokaliptyczną pierwszą bestię, zaledwie po 400 latach życia z Chrystusem Panem w sercach, wyprowadził Go z serc do świątyń i zamknął w tabernakulum.

By można było to uczynić nakazano oddać ludzkie serca drugiej bestii. W iście szatański sposób, dopuszczając się zdrady Chrystusa, w wyniku manipulacji kartagińskiej, podczas chrztu rozpoczął się proceder kościoła, poczytywania wiernym grzechu pierworodnego i trwa do dziś. Zamiast prawdy Ducha Bożego daje się ludziom moralność – pozorne dobro,  która nie wznosi i karmi się kłamstwem sprzeniewierzając moc i chwałę Bożą.

Jan 3,19  „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków”.

Jan 8,43 „ Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech?. Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście.”

Ap 17, 1-18   <<Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu>>. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów( siedem grzechów głównych i antyteza dziesięciu przykazań). A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „ Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł: << Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!

 Prawda o grzechu pierworodnym otwiera zrozumienie Apokalipsy.

To w wyniku tego poznania wiemy, że kościołem w Filadelfii są ci, którzy mają Chrystusa w świątyni serca, a kościołem w Laodycei ci, którzy pozwolili Go sobie odebrać i przenieść do świątyń z kamienia

Ap św. Jana, List do Kościoła w Filadelfii 8-10   „Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż masz moc znikomą zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.”

Ap św. Jana, List do Kościoła w Laodycei 15-20  „ Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty „ i „wzbogaciłem się” i „niczego mi nie potrzeba „, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny, i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie”.

 

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento