KOŚCIÓŁ NIE ZACHOWUJE ZWYCIĘSTWA CHRYSTUSA

 KOŚCIÓŁ NIE ZACHOWUJE ZWYCIĘSTWA CHRYSTUSA

Ez 28   11  Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. 13 Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. 14 Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. 15 Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. 16 Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. 17 Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. 18 Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. 19 Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze».

Przez proroka Ezechiela Bóg Ojciec temu światu przekazał historię szatana, który z polecenia Najwyższego miał opiekować się ziemią, by stała się perłą duchowości we wszechświecie. Stworzył bowiem Bóg ziemię doskonałą, która potrzebowała tylko opieki. Najdoskonalszy z cherubów wypowiedział posłuszeństwo Bogu, upadł i zniszczył ziemię, doprowadzając ją do stanu chaosu i pustki. Razem z szatanem w owym czasie przestali istnieć Synowie Boga, którzy zapatrzeni w szatana, wbrew woli Boga, zamiast wznosić do doskonałości córki ludzkie brali je sobie za żony, sami upadając.

Rdz 6   1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Rdz 1   1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Synowie Boga z własnej woli porzucili swoje świetliste ciała i nie wykonali dzieła, które powierzył im Bóg, dzieła wzniesienia do chwały Bożej dusz córek ludzkich. Bóg Ojciec oddzielił dusze córek ludzkich od zła, które sprowadzili na nie upadli Synowie Boga i umieścił je w nadziei. Dla ratowania tych dusz Najdoskonalszy Ojciec stworzył nowy wszechświat, po tym zniszczonym przez cheruba. Szatana zaś umieścił w raju ogradzając dostęp do niego pierwszemu człowiekowi. Znana jest historia upadku pierwszych ludzi. Zamiast wykonać zadanie dane przez Boga, by wznieść dusze jęczącego stworzenia – te dusze córek ludzkich, które teraz z mocy Bożej są naszą podświadomością -­ wypuścili z więzienia szatana, niegdyś największą stworzoną doskonałość Bożą. Człowiek upadł, bo oddał się pod władzę szatana i ciała a wraz z nim odsunęło się w czasie przyrzeczenie Boga dane duszy naszej podświadomości. Po raz kolejny Bóg ratuje człowieka. Przysłał Syna Swego, by odkupić duszę Adamową przez swoje doskonałe posłuszeństwo Bogu i by ta odkupiona dusza mogła wykonać wolę samego Boga i przywrócić jęczące stworzenie do doskonałości Bożej. Chrystus uśmiercił w swoim ciele na krzyżu duchową grzeszną naturę Adamową i oddzielił ją od naszej duszy. Naszą duszę zanurzył w swojej nadziei i po Zmartwychwstaniu dał tej duszy swoje Ciało, swego Ducha, swoje Życie, swoją Doskonałość, Czystość, Niewinność, Bezgrzeszność, czyniąc ją synem Boga. Tylko wiara w Chrystusa i Jego dzieło pozwala nam czerpać z tej prawdy.  Nasuwa się pytanie jak Bóg, którego zawiódł doskonały przed upadkiem cherub i doskonały przed grzechem Adam mógł powierzyć ludziom niedoskonałym, grzesznym, których grzech oddziela od Chrystusa Pana, dzieło odpuszczania grzechów i dać prawo osądzania według własnego, grzesznego, ludzkiego sumienia co jest a co nie jest grzechem.

Ps 50, 6 Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią.

. Nie jest to możliwe. Jest to działanie buntownicze, samozwańcze, działanie wbrew Bogu. Jest to szatański plan, który wciąż się realizuje przez synów buntu. Jedyną bowiem przeszkodą w powstawaniu synów Bożych jest uczynienie duszy grzesznej z Doskonałej Odkupionej Duszy Chrystusowej. Temu właśnie służy działanie buntowników.

Ap 18, 2- 3   I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,

Mt 23, 13-15   13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami.

Dn 8,    23  A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. 24 Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. 25 Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

 

 

I commenti sono chiusi