KOŚCIÓŁ SPRZECIWIA SIĘ CHRYSTUSOWI – LIST 13

KOŚCIÓŁ  SPRZECIWIA  SIĘ  CHRYSTUSOWI

 

 

 

Dn7,25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a [ święci ]  będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe.

 

J 1,9  BYŁA ŚWIATŁOŚĆ PRAWDZIWA, KTÓRA OŚWIECA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, GDY NA ŚWIAT PRZYCHODZI

 

 

Kanon 2, Synodu w Kartaginie z 418r.

WEDŁUG TEJ ZASADY WIARY DLATEGO CHRZCI SIĘ PRAWDZIWIE DZIECI DLA ODPUSZCZENIA GRZECHÓW, CHOCIAŻ SAME NIE MOGŁY JESZCZE POPEŁNIĆ ŻADNEGO GRZECHU,

ABY POPRZEZ ODRODZENIE DOZNAŁY OBMYCIA Z TEGO, CO ŚCIĄGNĘŁY NA SIEBIE WSKUTEK NARODZIN

 

Mt 28, 20

A OTO JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA.

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento