LIST DO PRASY

APOKALIPSA UJAWNIA SKRYWANĄ DWA TYSIĄCE LAT TAJEMNICĘ, PRAWDĘ  PRZERAŻAJĄCĄ, WSTRZĄSAJĄCĄ A JEDNOCZEŚNIE PRZYNOSZĄCĄ RATUNEK RODZAJOWI LUDZKIEMU.

Żeby zrozumieć sens Apokalipsy św. Jana niezbędne jest poznanie co oznaczają zawarte w niej sformułowania. I tak w rozdziale „LOSY KOSCIOŁA” :

Smok – wąż starodawny, kusiciel

Bestia wychodząca z morza – nieposłuszeństwo prarodziców Adama i Ewy, grzech pierworodny

Głowa Bestii śmiertelnie zraniona – odkupienie wszelkiego człowieka na ziemi przez krew Jezusa Chrystusa jako ofiary przebłagalnej za grzech prarodziców

Dano jej /Bestii/ możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy – okres życia publicznego Jezusa Chrystusa

Dano jej /Bestii/ wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich -  pokonany przez Bestię pierwszy prawdziwy Kościół Chrześcijański, trwający do 320 roku, do upaństwowienia wiary chrześcijańskiej przez Rzym, do którego z nakazu wchodzili niewierzący w Jezusa Chrystusa.

Fałszywy prorok  - Kościół Katolicki w obecnej formule, który jest jednocześnie apokaliptycznym obrazem Bestii, obdarzonym duchem Bestii

Bestia druga wychodząca z ziemi  „ miała dwa rogi podobne do rogów Baranka a mówiła jak Smok”  - ustanowione przez Kościół Katolicki w 418 r. na synodzie w Kartaginie i obowiązujące do dziś prawo nakazujące chrześcijanom pod groźbą ekskomuniki wyrzec się odkupieńczej mocy Jezusa Chrystusa i przyjęcie na powrót w sumieniach grzechu pierworodnego Adama i Ewy, który może rzekomo usuwać na chrzcie Kościół, co jest niemożliwe. W ten sposób faktyczny oprawca przedstawił się jako wyzwoliciel. Odtąd w sercach chrześcijan zamiast Chrystusa króluje Bestia/poczytany grzech pierworodny/ a Chrystus jest wyobrażeniem wykorzystywanym do celów biznesowych. W załączonej analizie psychologicznej zostało dokładnie wyjaśnione przestępstwo Kościoła.

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło – znamię Bestii, które dzieci otrzymują na chrzcie, podczas pierwszej części chrztu, co czyni drugą część chrztu nieważną.

I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii”—jest to czas tępienia prawdziwych Chrześcijan, czas przygotowywania wyznawców posągu Bestii. A nad niewierzącymi w Chrystusa Bestia zapanowała przez władzę i pieniądze. W ten oto sposób Bestia panuje nad całą planetą i wszelkim człowiekiem na niej żyjącym, dając mu pozór wolności.

Ap12,17 „ I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa” – oznacza to, że nie musiał walczyć z pozostałą niewierzącą w Chrystusa częścią ludzkości, bo ją już miał, a także to, że poradził sobie znakomicie z resztą czyli wierzącymi, o czym właśnie jest mowa.

Wielki Babilon stolica  -  Watykan

Ap18,13 Handel ciałami i duszami ludzkimi przez Babilon” – co do dusz, jest to odbieranie na chrzcie światłości Chrystusowej dzieciom i przyoblekanie ich w ciemność Adamową/ oddawanie dusz złemu duchowi/, co do ciał, pobieranie opłat za pochówek.

Ap1,3 „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”.

Załącznik – dowód przestępstwa Kościoła ze wskazaniem drogi wyjścia.

Karol  -   www.domdlarodzin.pl

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento