NAUKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST SPRZECZNA Z EWANGELIĄ

       

NAUKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO JEST SPRZECZNA Z EWANGELIĄ

Św. Paweł uprzedzał 2 Kor 11,3 „ Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie.” I dalej II Kor 11,13-15 „ Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto dziwnego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.”

Kościół Katolicki daje swoim wyznawcom innego Jezusa Chrystusa i innego ducha. Ma rogi baranka, a mówi jak smok. Ap 13,11 i handluje duszami i ciałami Ap 18,13

Dowód:

CHRZEST – Czym jest chrzest według św. Piotra – apostoła. 1 List 3,21 „Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona (woda) we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Chrzest w Kościele Katolickim ma dwie części. Przed rozpoczęciem chrztu kapłan pyta rodziców, o co prosicie Kościół. Rodzice odpowiadają, o chrzest. W pierwszej części chrztu kapłan mówi, pokornie Cię prosimy o uwolnienie tego dziecka od zmazy grzechu pierworodnego. Oznacza to, że ani kapłan ani rodzice nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Nie wierzą, że Jezus Chrystus uwolnił nas nie tylko od grzechu pierworodnego, ale od wszystkich grzechów.

W ten sposób zrywana jest więź z Chrystusem i druga część chrztu nie ma już znaczenia. Ale nie tylko to, przez ten akt niewiary w Jezusa Chrystusa rodzice wyrywają dziecko Chrystusowi i oddają je pod władzę grzechu i szatana. Usunięty przez Chrystusa grzech pierworodny został podczas takiego Katolickiego chrztu poczytany w sumieniu dziecka. Nie usuwa się bowiem czegoś, czego nie ma, trzeba najpierw uwierzyć, że ten grzech istnieje. Ale nie tylko to. Katolicki chrzest nie usuwa grzechu pierworodnego, bo nie ma takiej mocy. To, że tak się dzieje potwierdza  opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski z dnia 5 października 2015, gdzie w punkcie 8 stwierdza się „ Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech pierworodny”. A zatem chrzest, usuwający grzech pierworodny jest tylko po to by oderwać ludzi od Chrystusa.

Św. Paweł mówi o grzechu tak, Rz 6,1-13 „Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?  Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie -  jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.

Kościół Katolicki naucza, że Chrystus Pan nie usunął grzechu pierworodnego i Kościół musi to teraz robić za Niego. Co za pycha. Naucza, że Pan zostawił nas w grzechach, a więc tak naprawdę niczego dla nas nie uczynił. Po prostu przyszedł, nauczał i umarł na krzyżu. Gloryfikuje śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, pobieżnie zatrzymując się na zmartwychwstaniu.

Nasuwa się pytanie, po cóż zatem miałby przyjść Chrystus na Ziemię?

Dla Siebie tylko, czy dla nas. A jaka jest prawda, o której mówi św. Paweł we fragmencie jak wyżej. Chrystus Pan przyszedł wyłącznie dla nas, by dać nam swoje życie, bo byliśmy martwi z powodu Adama. W Swoim ciele, na krzyżu uśmiercił naszą duchową, grzeszną, Adamową naturę. I Bóg Ojciec po trzech dniach wzbudził Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim i w Nim i z Niego stworzył naszą nową duchową doskonałą naturę, niewinną, bezgrzeszną, wolną. Uczynił to Bóg po to, by zostało wypełnione Starożytne Prawo, by dusza czysta wzniosła naturę fizyczną, ludzką by i ona mogła oglądać chwałę Bożą, bo taki był prawdziwy sens stworzenia duszy, dla wypełnienia obietnicy Bożej danej jęczącemu stworzeniu, czyli ciału ludzkiemu. Tak jak wszyscy zostali poddani grzechowi Adama, tak wszyscy zostali uwolnieni przez Chrystusa, nie tylko jak twierdzi fałszywie Kościół, ochrzczeni. Tak więc dusze ludzkie są bez grzechu w Chrystusie Panu i są synami Bożymi. Kościół jednak zadbał o to, by grzechy ciała przypisać odkupionej przez Chrystusa duszy, fundując jej drugie kuszenie i czyniąc ją buntownikiem wobec Chrystusa Pana, czyniąc ją synem buntu.

Można zapytać. Kto mówi prawdę, św. Paweł czy Kościół?

2 List św. Piotra rozdział 2: 1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. 

 

 

 

  

  

 

 

 

I commenti sono chiusi