NIE MOŻNA GARDZIĆ MIŁOSIERDZIEM BOGA

 NIE MOŻNA GARDZIĆ MIŁOSIERDZIEM BOGA

J 10,      . 34 Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić - 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?" 37 Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 38 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». 39 I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.

 

Jakich dzieł na polecenie Ojca dokonał Jezus Chrystus. Czy tylko umarł i zmartwychwstał sam i niczego dla nas nie uczynił, jak za pośrednictwem synów buntu, od tysiąca sześciuset lat, z dobrym dla siebie skutkiem,  rozpowszechnia szatan? Nie, Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał tylko dla nas. I nie tylko to. Odszedł wprawdzie do Boga Ojca, po czterdziestu dniach przebywania jeszcze na ziemi po Swoim Zmartwychwstaniu, ale pozostawił nam na ziemi Swoją Ożywczą Śmierć i Swoje Zmartwychwstałe Ciało. Pozostawiona na ziemi śmierć Jezusa Chrystusa jest wciąż aktywna, wciąż chce dusze, które prawdziwie uwierzą dziełom Chrystusa uwolnić od grzechu pierwszego i wszystkich grzechów, które dusza, choć czysta, ale oszukana przez buntowników, przyjęła na swoje barki. Chce być bramą do zmartwychwstania dla dusz, które uwierzą. Pozostawił Pan duszom swoje Zmartwychwstałe Ciało, by mogły, gdy uwierzą, przyoblec się w Nie jak w najpiękniejszą szatę. By mogły stać się synami Boga i otrzymać dziedzictwo, które Bóg Ojciec dla nich przygotował. By mogły stoczyć bitwę z grzechem ciała, nad którym teraz panują. W jaki sposób? Nie ulegając temu grzechowi, głodząc go na śmierć. By mogły wykonać nakaz Boży i przywieźć przed Oblicze Pańskie, duszę ciała, której Bóg obiecał, że przyśle na jej ratunek, synów Bożych.

 

Łk 20,    45 Gdy cały lud się przysłuchiwał, rzekł do swoich uczniów: 46 «Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 47 Objadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci tym surowszy dostaną wyrok».

I commenti sono chiusi