OWOCE KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA TO DEGENERACJA DUCHOWEJ ISTOTY JEGO WIERNYCH

OWOCE KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA TO DEGENERACJA DUCHOWEJ ISTOTY JEGO WIERNYCH

 

Hbr 12,  25 Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia. 26 Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. 27 Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. 28 Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! 29 Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.

Dlaczego Katolicki Kościół prowadzi swoich wiernych na zatracenie?- Dlatego, że nie ma daru Bojaźni Bożej. Dlaczego nie ma daru Bojaźni Bożej?-. Dlatego, że nie ma Ducha Bożego. Dlaczego nie ma Ducha Bożego?- Dlatego, że pogardził Chrystusem i Jego dziełem odkupienia. Dlatego, że wybrał Adama i jego grzech i to jemu służy a nie Bogu. Można postawić retoryczne pytania. Czy grzech jest na wysokościach czy na niskościach. Czy na niskościach, tam gdzie króluje grzech można spotkać Chrystusa Pana. Czy odkupiona Chrystusowa dusza, dusza, która otrzymała w darze od Pana nowe ciało, Jego Ducha, Jego tożsamość syna Bożego może przebywać na niskościach, tam gdzie króluje grzech, czy raczej przebywa w pokoju ze swoim Oblubieńcem na wysokościach. Zatem zatrzymywanie dusz na niskościach, w miejscu grzechu nie jest przypadkowe, ale jest działaniem zamierzonym, działaniem z pełną premedytacją. Zło nie ma własnej siły. Ono czerpie siłę z dusz, dusz nieświadomych swojej wolności, dusz wprowadzonych przez Katolicki Kościół w iluzję grzeszności. Kuriozalne jest to, że dzięki synom buntu udało się szatanowi postawić Prawo pisane nad twórcę Prawa, którym jest sam Bóg a także przywrócić czasy grzeszności przed odkupieniem, ujmując w ten sposób chwałę Bogu. Udało się opóźnić, ale nie przeszkodzić, powstawanie synów Bożych i opóźnić, ale nie udaremnić wyzwolenie z udręczenia jęczącego stworzenia – duchowej części ciała zmysłowego.

Hbr 13,  5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. 6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?

 

I commenti sono chiusi