POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA

 POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA

Kiedy tak naprawdę powstało Chrześcijaństwo? Pierwszym Chrześcijaninem był Sam Jezus Chrystus. Początkiem Chrześcijaństwa było rozpoczęcie życia publicznego Jezusa Chrystusa. Do czego przygotowywał swoich przyszłych kapłanów Jezus przez trzy i pół roku jawnego działania na ziemi? Ukazywał synom Bożym, którzy mieli powstać po Zmartwychwstaniu, to jest tym duszom, które uwierzą w Jego Boskość i poznają głębię duchowości, tym duszom, które w pełni przyjmą Odkupienie i zostaną przyobleczone w doskonałość Chrystusową w Nim, tym duszom, które przyjmą Jego Życie, Jego Ducha Ożywiającego, Jego czystość, niewinność i bezgrzeszność, jak walczyć z grzechem ciała, by wypełniło się Prawo Święte. Synowie Boży mieli się stać dokładnie tacy, jak Jezus przed ukrzyżowaniem, by po pokonaniu upadłych aniołów, którzy grzechem zniewalali ich ciała, czyli po wzniesieniu do doskonałości Bożej upadłych bez ich winy córek ziemskich, inaczej własną niższą jaźń, stać się takimi jak Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu, czyli by stać się Człowiekiem Światłości.

Przed stworzeniem pierwszej duszy, Adama i Ewy, stworzony ponownie świat nosił brzemiona grzechu świata pierwszego. Stwarzając Adama i Ewę Bóg otworzył niebo dla ziemi i zamknął upadłych aniołów w czeluści. Dusza ta miała wydobyć z ciemności córki ziemskie, które wciąż znajdowały się pod władzą ciemności i doprowadzić je do chwały Bożej. Miała rozradzać Światłość i Miłość i miała wszystko co było potrzebne do wykonania zadania. Gdy pierwsze dusze upadły, znalazły się pod władzą tych, których miały pokonać. Wraz z grzechem Adama i Ewy niebo zostało ponownie dla ziemi zamknięte a czeluść mocą prarodziców otwarta. Łączność ziemi i jej mieszkańców z Bogiem została zerwana. Przyjście Chrystusa Pana odmieniło sytuację ziemi. Niebo zostało dla ziemi ponownie otwarte a czeluść piekielna zamknięta. Nic nie mogło i nadal nie może tego już zmienić. Jednak w 418 roku na Synodzie w Kartaginie synowie buntu nakazali ludziom pod groźbą klątwy i wykluczenia ze społeczności odwrócić wzrok od nieba i zawrzeć przymierze z grzechem, ze śmiercią, z szeolem. Z własnej woli, wbrew woli Boga, ponownie poddać się władzy Adama i stać się Adamowymi,czyli grzesznikami. Powtórzyła się dokładnie sytuacja upadłych aniołów, którzy deprawowali córki ziemskie, tylko tym razem synowie buntu zawarli pakt z duchami ciemności, by deprawować i niszczyć ufające im dusze, co trwa do chwili obecnej. Tylko ślepiec duchowy może nie zauważyć, jaki duch kieruje katolickim Kościołem.

Jeszcze bardzo krótki czas jest na świecie Miłosierdzie Boże. Jeszcze można porzucić proceder i rzucić się w ramiona Tego, który zawsze wybacza. Gdy przyjdzie Sprawiedliwość Boża, będzie za późno.

Pnp 1    5 Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. 6 Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic: a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam. 7 O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy.

J 14,    " 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

I commenti sono chiusi