PODZIĘKOWANIE- LIST 17

PODZIĘKOWANIE

 

W dniu 19 listopada 2016r. odbyła się w Polsce Intronizacja Chrystusa Pana w ludzkich sercach, która w swej istocie, stanowiła prawdziwy chrzest Polaków, usuwający skutki przestępstwa Kartagińskiego.

Było to prawdziwe przyobleczenie się w Chrystusa i prawdziwe Jego przyjście do serca człowieka.

Ga 3,27   Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.

Została usunięta druga apokaliptyczna bestia. (Ap 13, 11-14 sic!)

Chrystus Pan opuścił pierwszy przybytek ( tabernakulum) i powrócił do ludzkich serc, które są Jego właściwym miejscem przebywania.

Hbr 9,8    Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek.

Kapłanami stali się tylko ci, którzy Go prawdziwie przyjęli, bez względu na szaty, jakie noszą.

Ap 5,10    (…) I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.

Została otwarta droga do świętości.

Rz 6,19   (…) jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.

Ef 4, 21-24   Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Rz 12,2   Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża : co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

 

J 4,23- 24    Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

Dz 17,24-25   Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On. Który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

Ten, a także wcześniejsze listy, zostały wysłane do 5508 odbiorców na całym świecie, którymi byli polscy kapłani i hierarchowie Kościoła Katolickiego z prymasem Polski na czele. Listy są umieszczone w aktualnościach na  stronie www.domdlarodzin.pl oraz na YOU TUBE

 

 

I commenti sono chiusi