PRAWDA O NASZEJ DUSZY

PRAWDA O NASZEJ DUSZY

 

1 J, 3  Musimy unikać grzechów 4 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. 5 Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. 6 Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. 7 Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga.

Św. Jan Ewangelista zaświadcza o wykonaniu przez Jezusa Chrystusa dzieła uwolnienia dusz całej ludzkości od grzechu. Na polecenie Ojca, w  ciele Jezusa przybitym do Krzyża, uśmiercona została nasza grzeszna duchowa natura Adamowa i dusza została z niej wydobyta i złożona w łonie Chrystusa, w nadziei na przyobleczenie w Chrystusa Pana. Uwolnienie było tylko z mocy Boga i człowiek nie miał na to żadnego wpływu, tak jak nie miał wpływu na zapanowanie grzechu nad duszą z mocy błędu Adama. Chrystus stał się prawowitym władcą dusz i nic nie mogło i nadal nie może tego zmienić. Co jednak mógł i zrobił przebiegły szatan rękami bezbożnych po Odkupieniu? Dobrze znał naturę duszy. Wiedział, że dusza nie poznaje z dystansu, żeby poznać musi się tym stać. Będąc w ciele znała grzech ciała, więc wystarczyło wmówić jej że grzech ciała jest jej grzechem. Gdy dotykała grzechu ciała odczuwała grzech ciała, myślała jak grzech, była mu poddana. Nie było nikogo, kto by jej uświadomił prawdę o jej wolności. Przeciwnie, świat uczynił wszystko i nadal czyni by zniszczyć tę prawdę. Tysiąc sześćset lat, niepotrzebnie, trwa gehenna dusz. Wystarczy tylko uwierzyć, że śmierć Jezusa jest także naszą duchową śmiercią starego człowieka, by dusza odzyskała moc pokonania grzechu ciała, do czego została stworzona.

Dopóki to się nie stanie prawdziwy jest inny werset Pierwszego Listu św. Jana

1 J 1 8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Przywrócony został po Odkupieniu czas taki jaki był przed Odkupieniem. Wciąż panuje grzech, ponieważ fałszywy autorytet jest ważniejszy od prawdy. Nadchodzi jednak nieubłaganie czas Sprawiedliwości, gdy zakończy swoje dzieło Miłosierdzie.

 

I commenti sono chiusi