PRZESTĘPSTWO KARTAGIŃSKIE WIĘKSZE NIŻ GRZECH ADAMA I EWY

 PRZESTĘPSTWO KARTAGIŃSKIE KOŚCIOŁA WIĘKSZE NIŻ GRZECH ADAMA I EWY

Kanon 2, Synodu w Kartaginie z 418 r. – zapis umieszczony na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski. „ Uznano również: jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu „ dla odpuszczenia grzechów” nie jest prawdziwa lecz fałszywa – niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.”[ …….]. Według tej zasady wiary dlatego chrzci się prawdziwie dzieci dla odpuszczenia grzechów, chociaż same nie mogły jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez odrodzenie doznały obmycia z tego, co ściągnęły na siebie wskutek narodzin”(BF41)

Dzieci ściągnęły na siebie wskutek narodzin Chrystusa, z którego obmywa je kąpiel odrodzenia. Ten zapis z premedytacją, powołując się na jakieś nowe zasady wiary, przywołuje na powrót władztwo Adama nad duszami, przywołuje na powrót władztwo grzechu i szatana. Ten zapis pod groźbą klątwy nakazuje wyrzec się prawdziwego Chrystusa, tego Chrystusa, który uwolnił wszystkie dusze od grzechu i przyjąć archonta, szatana, który podszył się pod Chrystusa. Zapyta ktoś jak było możliwe, że przez ponad 1600 lat nikt tego nie zauważył, pomimo tego, że nikt tego zapisu nie ukrył. Stało się to możliwe dlatego, że ten zapis Kartagiński objęty został klątwą. Wszyscy, którzy się do niego zbliżali doznawali uczucia pomieszania, niewytłumaczalnego lęku i strachu. Bali się go dotykać. Dopiero przy końcu czasów Chrystus Pan zdjął działanie tej klątwy na tych, którzy prawdziwie wierzą. Przepowiadali to odstępstwo apostołowie i prorocy.

IIP 2,   1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; 3 dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi.

D 7,  25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo, a [święci] będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.

To właśnie, co przepowiedział Daniel  stało się. Czasy po odkupieniu, czasy wolności Chrystusowej od grzechu, zostały zamienione na czasy przed odkupieniem, na czasy panowania szatana. Dlaczego przestępstwo Kościoła jest większe od przestępstwa Adama i Ewy?- Dlatego, że dusze żyjące w czasie przed odkupieniem miały z powodu prarodziców szatana nad swoją głową i nie mogły w żaden sposób się z tego władztwa wyzwolić. Zostały bez własnego udziału skazane na ten stan. Dlatego Chrystus Pan, nie pytając o zgodę wyzwolił bez wyjątku wszystkie dusze i sam zajął miejsce nad głowami dusz. Dzisiaj za poduszczeniem szatańskim, mając wolność w zasięgu ręki, dusze zwiedzione przez Kościół, same z własnej woli wybierają śmierć. Tylko, że teraz nie ma już większej Krwi, która mogłaby je wyzwolić. Nie ma innej szansy. Zawsze jednak można uwierzyć.

Ap 13,   11 Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. 12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 13 I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. 15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

 

I commenti sono chiusi