ROZPOCZĘŁA SIĘ APOKALIPSA

 ROZPOCZĘŁA SIĘ APOKALIPSA

Zakończyło się apokaliptyczne pierwsze „ Biada” i rozpoczęło się drugie „Biada”  Ap 9                       Trąba piąta - pierwsze "Biada"

1 I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. 2 I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. 3 A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. 4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. 5 I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. 6 I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. 7 A wygląd szarańczy - podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, 8 i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, 9 i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. 10 I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. 11 Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON. 12 Minęło pierwsze "biada": oto jeszcze dwa "biada" potem nadchodzą.

Studnią czeluści jest natura ciemności w nas, która powstała w wyniku sprzeniewierzenia przez Ewę mocy Bożej. Szarańcza ciemności, za sprawą interwencji Boga, czyli otwarcia przestrzeni do, której rozum nie miał dostępu, zaczęła otwarcie atakować nieśmiertelną duszę. Duszę, która pozbawiona wiary, pozbawiła się także Ojcowskiej Ochrony Miłości. Nieśmiertelne dusze oddalone od Chrystusa szukały śmierci, ale nie mogły jej znaleźć. Przyszedł czas prawdy i opamiętania, jednak nie został wykorzystany. Bóg Ojciec daje ludziom kolejną szansę, drugie Biada, by tym razem szukali ratunku w prawdziwym Chrystusie, by uwierzyli, że ich dusze są czyste jak ich Pan

Ap 9   Trąba szósta - drugie "Biada"

13 I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, 14 mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: «Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką Eufratem!» 15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. 16 A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. 17 I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. 18 Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. 19 Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę. 20 A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. 21 Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Godzina miesiąc i rok oznacza, że nadchodzi dla ziemi cykliczna zmiana. Określona w widzeniu trzecia część ludzi nie oznacza trzeciej części populacji, ale trzecią część człowieka.

Gdy człowiek uwierzy w swojej głębi w prawdziwego Chrystusa Pana, tego Jezusa Chrystusa, który wyzwolił wszystkie dusze w każdym czasie i nie będzie to tylko rozumowo – wyobrażeniowa wiara, to Duch Święty będzie odkrywał w nas te przestrzenie, których w sobie nie znamy. Mocą Ducha Świętego poznamy prawdę o sobie i moc łaski będzie usuwała ciemność w nas. Wtedy i tylko wtedy będziemy mieli łączność ze swoją duszą i poznamy prawdę o krzywdzie, którą wyrządził nam Kartagiński Kościół. Prawdziwie wybaczymy oprawcom i będziemy walczyć o te dusze, które prawdy nie poznały lub nie chciały poznać.

Ponieważ nadszedł czas Bóg przez drugie Biada upomni się o swoje dusze. Tylko, gdy  nie będzie wiary prawdziwej, będzie towarzyszyło temu upomnieniu ogromne cierpienie. Cierpienie starego człowieka, który choć nie dobrowolnie, musi jednak zginąć. Ludzie poznają straszną prawdę o sobie i o krzywdzie, którą im wyrządzono. Nie trudno przewidzieć reakcje.

Ap 3,     10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Mk 8,   35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

 

 

I commenti sono chiusi