SKARGA PRZECIW KAPŁANOM OZ 4,4-9

«Nikt nie powinien sądzić 
ani też nikt ganić - 
[a jednak] przeciw tobie, kapłanie, skargę podnoszę2
Ty się potykasz we dnie <i w nocy>, 
wraz z tobą potyka się prorok - 
do zguby prowadzisz swój naród3
Naród mój ginie z powodu braku nauki: 
ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, 
Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa. 
O prawie Boga twego zapomniałeś, 
więc Ja zapomnę też o synach twoich. 
Im liczniejsi się oni stają, 
tym bardziej mnożą się grzechy; 
na hańbę zmienili swą Chwałę4
Z grzechu ludu mojego się żywią, 
zabiegają o to, by czynił nieprawość. 
Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: 
pomszczę jego złe postępowanie, 
zapłatę oddam za jego uczynki. 

Polecamy wypowiedź zawartą w You Tube, minuty 13.40-17.50:

https://www.youtube.com/watch?v=aB_RD7jjZIg

I commenti sono chiusi