ŚMIERĆ JEZUSA CHRYSTUSA TO MIECZ OBOSIECZNY

 ŚMIERĆ  JEZUSA CHRYSTUSA TO MIECZ OBOSIECZNY

Rz 6,    5 Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. 6 To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. 7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. 8 Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, 9 wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 10 Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. 11 Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom. 13 Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. 14 Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.

Nie chodzi o to by poszerzała się wiedza. Ona nas nigdzie nie zaprowadzi. Chodzi o to by poszerzała się wiara. Tylko wiara zna drogę do świata nieba. Jednak nie taka wiara, którą ukazuje Kartagiński Kościół. To co ukazuje Instytucja Kartagińska jest magią, która narkotyzuje otumanione kłamstwem dusze. Jest seansem hipnotycznym utrwalającym w duszach kłamstwo o ich grzeszności. A jaka jest prawda? Prawdą jest, że śmierć Jezusa jest jak słowo żywe, jak miecz obosieczny, mający moc oddzielić duszę od ducha grzesznego. Prawdą jest, że śmierć Jezusa jest śmiercią ożywczą, śmiercią bez ościenia. Powie bowiem św. Paweł, gdzież o śmierci twój oścień. Jest to śmierć, która to co złe uśmierca, a dla tego co dobre jest bramą do zmartwychwstania, jest bramą do zjednoczenia z Bogiem Ojcem . Jest to śmierć, której nie tylko nie należy się obawiać, ale się z nią zjednoczyć, zanurzyć się w niej całkowicie, ponieważ tylko ona może nas wyzwolić od wszelkiego złego. Nie jest to śmierć, którą znają ludzie. A jaką śmierć znają ludzie, znają śmierć z ościeniem, śmierć, która bierze wszystko co popadnie.

J 3,   12 Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? 13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Właśnie Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa jest sprawą ziemską.

I commenti sono chiusi