STRASZNĄ JEST RZECZĄ WPAŚĆ W RĘCE BOGA ŻYJĄCEGO (Hbr 10,31) LIST 12

STRASZNĄ JEST RZECZĄ WPAŚĆ W RĘCE BOGA ŻYJĄCEGO  ( Hbr 10,31)

 

(Ap17,6-9)   I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł :<< Czemu się zdumiałeś ? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia o mający mądrość ! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.

(Dn 8,23-25) A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach ; obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodziewanie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.

(Jr 7,23-28) Lecz dałem im tylko przykazanie : Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca ; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają ; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich : „ To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust „.

(Iz 10,20-23)  W owym dniu Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba nie będą więcej polegać na tym, który ich bije, ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela. Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego. Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości. Zaiste, zagładę postanowioną wykona Pan, Pan Zastępów, w całym kraju.

(Rz9, 25-29)  Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę” lud nie mój „ ludem moim, i „ nie umiłowaną „ – umiłowaną. I stanie się : w miejscu, gdzie im powiedziano: <<Wy nie jesteście ludem moim >>, tam nazywać ich będą synami Boga żywego. O Izraelu zaś głosi Izajasz : Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko Reszta będzie zbawiona. Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki. Jak to Izajasz przepowiedział : Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory.

(Ap 18,4-8 ) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący : Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli : bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie : w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie ! Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku ! Ponieważ mówi w swym sercu : „ Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby „ , dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi : śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

(Jr 8,23)  Któż uczyni moją głowę źródłem wody, a oczy moje fontanną łez, abym mógł dniem i nocą opłakiwać zabitych Córy mojego ludu ?

Nessun commento ancora

Leave a Reply

E' necessario essere Accesso effettuato per pubblicare un commento