SYNOWIE BOŻY PRZYCHODZĄ ODEBRAĆ ŚWIATU GRZECH

   SYNOWIE BOŻY PRZYCHODZĄ ODEBRAĆ ŚWIATU GRZECH

I Kor 15,   50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. 53 Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

Ap,11, 14 Trąba siódma, Minęło drugie "biada", a oto trzecie "biada" niebawem nadchodzi. 15 I siódmy anioł zatrąbił, i w niebie powstały donośne głosy mówiące: «Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków». 16 A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu, 17 mówiąc: «Dzięki czynimy Tobie, Panie, Boże wszechmogący, Który jesteś i Który byłeś, żeś objął wielką Twą władzę i zaczął królować. 18 I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać zapłatę sługom Twym prorokom i świętym, i tym, co się boją Twojego imienia, małym i wielkim, i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię». 19 Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.

Około dwa tygodnie temu rozpoczęło się  drugie „Biada” i będzie trwało 10 miesięcy. Czym jest drugie „ Biada”. Jest ratunkiem dla świata. Jest oczyszczeniem świata z grzechu i z tych wszystkich dla, których grzech i szatan jest panem. Jest oczyszczeniem z natury egoistycznej, której ojcem jest Adam. Bóg dzisiaj stawia wszystkie dusze w miejscu zadanej przez Niego pracy. Jakie to miejsce. Jest to duchowa natura ciała, po którą Bóg Ojciec przysłał  stworzone dla tego zadania dusze. Św. Paweł nazwał tę naturę jęczącym stworzeniem. Drugie „ Biada” jest Ewangelicznym rozliczeniem sług, którym Bóg powierzył pod opiekę talenty. Wszyscy ci, którzy wykonali powierzoną pracę, lub są w trakcie jej wykonywania odczują drugie „ Biada” jako radość. Dla pozostałych będzie to czas rozdarcia i cierpienia. W chwili, gdy zabrzmi ostatnia, siódma trąba spadnie zasłona ciał i wszyscy poznają w jakim są miejscu. Wszystko stanie się jawne. Pozostanie tylko to co duchowe, Boże. Dusze zwiedzione, mające przez własny wybór udział w śmierci powstaną.  Dusze, które wykonały pracę zostaną w jednej chwili przemienione – to powstaną Synowie Światłości , którzy zostaną przyobleczeni w swoją naturę doskonałą w Chrystusie Panu. To synowie Boży staną się przewodnikami i kapłanami w nowym świecie dla tych, którzy w świecie grzechu są czymś, a w  nowym świecie, jak dobrze dla nich pójdzie, będą oseskami w Duchu. Zniknie wszystko co materialne. W nowym świecie ci, którzy pozostaną otrzymają jeszcze tysiąc lat, by powrócić do Boga I będzie to ostatnie tysiąc lat.

 

 

I commenti sono chiusi