SZATAN WIELE ZAWDZIĘCZA KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU

  SZATAN WIELE ZAWDZIĘCZA KOŚCIOŁOWI KATOLICKIEMU

Podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty, Franciszek po/papieża, powiedział, prośmy dziś Pana o łaskę byśmy znaleźli się przed Nim z tym zadziwieniem, jakie daje Jego obecność i o łaskę, by się czuć grzesznymi, ale konkretnie i mówić jak Piotr:< Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny> .

Nie po raz pierwszy antychryst wykorzystuje Jezusa Chrystusa i Jego świętych do własnych niecnych celów. Dla przykładu tylko można przytoczyć nadużycie względem św. Pawła, kiedy to uzasadniając tworzenie zapisu Kartagińskiego przytoczył tylko część wypowiedzi Pawła, tę tylko, która mu pasowała, a odrzucił tę, która nadawała właściwy, nie po drodze diabłu sens. Mistrz manipulacji dzisiaj posługuje się św. Piotrem, by podsycić zabójcze dla dusz kłamstwo. Nawołuje by słowa św. Piotra odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny, dusze zaślepione przez kłamstwa antychrysta, wprowadziły w czyn, czyli odrzuciły Chrystusa. A jaka jest prawda. Przytoczona wypowiedź św. Piotra miała miejsce przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, czyli wtedy, kiedy wszyscy jeszcze, bez wyjątku byli grzesznikami, czyli dusze były pod władzą grzesznej, Adamowej, duchowej natury. Po zaparciu się Pana, wciąż przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa św. Piotr jest zdruzgotany swoim grzechem. Wie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, bo przecież widzi Pana przed sobą żywego, a jednak pamięć i wyobraźnia grzechu go nie opuściła, mimo że tego grzechu św. Piotr już przecież nie ma. Dopiero, gdy pada pytanie, czy miłujesz Mnie Piotrze i odpowiedź, tak Panie Ty wiesz, że Cię kocham, miłość Pana znajduje miejsce w św. Piotrze i apostoł staje się duszą żywą, niewinną, bezgrzeszną. Uwierzył w swoją niewinność i zmartwychwstał jak Pan. Dzisiaj św. Piotr pozdrawia tych wszystkich, którzy mają taką wiarę jak on.

Ga 5 1 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! [….] 7 Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? 8 Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. 9 Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. 10 Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był.

I commenti sono chiusi