TAJEMNICA STAWANIA SIĘ

TAJEMINICA STAWANIA SIĘ- PRZEMIENIENIA MIŁOŚCIĄ BOGA - Ron McGatlin strona OPEN HEAVEN

13 czerwca 2019 r.

Bóg odkrywa tajemnice Królestwa Swojego Ducha tym, którzy wchodzą do Bożego mieszkania Ducha. Jedną z tych tajemnic jest przemieniona mocą Ducha postać zwykłego chrześcijańskiego mężczyzny lub kobiety w miłość Boga. Ziemski umysł nie może pojąć naturalnej rzeczywistości Ducha i przemiany w czystą świętą miłość Boga. Nasze ziemskie umysły nie mogą tego zrozumieć i na pewno nasz wysiłek własny nie jest w stanie tego osiągnąć.(1 Kor 2).

Ziemskie, cielesne umysły i ludzki wysiłek mogą pomóc nam w wprowadzeniu i stosowaniu w życiu czystej świętej miłości. Jednak w fizycznym człowieku nie ma nic, co mogłoby wytworzyć czysty rodzaj bezwarunkowej miłości Boga.

JEDYNE I TYLKO JEDYNE ŹRÓDŁO CZYSTEJ MIŁOŚCI

Ojciec Bóg, Duch Bóg, Stwórca podtrzymujący całe stworzenie, jest jedynym źródłem prawdziwej miłości. Bóg Jest Miłością.

Wielkie pytanie dzisiejszych ludzi brzmi: „Jak mogę osiągnąć, osiągnąć lub otrzymać tę miłość?” Wydaje się, że dodanie Bożej miłości poprawi moje życie i uczyni mnie lepszym człowiekiem.

PRAWDĄ JEST, ŻE LUDZKIE ISTOTY NIE MOGĄ UZYSKAĆ Tej MIŁOŚCI; MIŁOŚĆ BOŻA MUSI POSIADAĆ CZŁOWIEKA.

Boża miłość pochłania wszystko. Nie można GO z powodzeniem dodać do innych cech naszego życia. Bóg musi być indywidualnym i osobistym naszym wyborem i życiem. Musimy stać się miłością Boga.(1 Jana 4).

Bóg jest miłością. Bóg jest Duchem. Miłość, Wszechmogący Bóg, stał się ciałem wcielonym w Chrystusie Jezusie, został ukrzyżowany na krzyżu, powstał z martwych, wstąpił do nieba i powrócił na ziemię w Duchu Świętym. MIŁOŚĆ, WSZECHMOGĄCY BÓG, TERAZ ŻYJE NA ZIEMI W JEGO LUDZIE PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO, BOGA WSZECHMOGĄCEGO.

MIŁOŚĆ, DUCH BOGA, w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego, nigdy nie wymusza Swojej drogi przemocą.

Jedyną właściwą drogą jest miłosierne, oddane i pełne wdzięczności zaproszenie Boga w Chrystusie Jezusie, aby przejął twoje życie i aby On żył, abyś ty żył Jego życiem, a On w Tobie przez Ducha Świętego.To jest drogą do stania się miłością Boga. Jest to jedyna rozsądna odpowiedź na MIŁOŚĆ, OJCA BOGA, w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego. (Łk 11: 9-13).

KOŃCEM JEST POCZĄTEK

Ukształtowanie postępowania przez Owoce i Dary Ducha Świętego, ducha życia i duszy i ciała, aby zaprosić Ducha Świętego do posiadania tronu waszego życia, jest końcem waszego starego życia. Strumień Ducha Świętego przynoszący przypływ DUCHOWEGO ŻYCIA BOGA z MIŁOŚCIĄ, MOCĄ, MĄDROŚCIĄ i SPRAWIEDLIWOŚCIĄ jest początkiem Bożego życia w tobie. (Ew. Mateusza 10: 34-39) (Ew. Marka 10: 29-30).

Ta rzeczywistość Boga, który posiada nasze indywidualne życie i panuje w naszych śmiertelnych ciałach na ziemi, jest uśmierceniem w chrzcie, która to śmierć zadała nam nieśmiertelność.(Rz.6.3) Jest również biblijnie nazywane chrztem w Duchu Świętym. CHRYSTUS SYN BOŻY jest ustanowieniem życia i nasyceniem i wypełnieniem Życiem przez Ducha Bożego, dosłownie Zmartwychwstałym Życiem Chrystusa Jezusa.

To jest chrzest Jezusa w Duchu Świętym i OGNIU. OGIEŃ to gwałtowny, potężny wiatr DUCHA, który rozpala naturalne życie Ducha Bożego, w pełni wyzwalając Jego Miłość, Moc, Mądrość i Sprawiedliwość w naszym życiu. (Łk 3,15-17).

ŻYJEMY ŻYCIEM DUCHA

Życie Ducha umacnia nas miłością, mocą i mądrością nieba. Wszystkie rzeczy zgodne z wolą Bożą są dla nas możliwe. Stajemy- staliśmy się wielkim zagrożeniem dla zła, rozpoznając jego chytrość, czyny i ich dzieła ciemności. Duchy ciemności rozpoznają zagrożenie dla nich, gdy chodzimy w potędze Życia Chrystusa wewnątrz Ducha Świętego. (Galatów 5: 16-26) Kolosan 1: 26-27).

Kościół i wierzący, którzy nie w pełni chodzą w uświęcającej pełni Ducha, nie są zagrożeniem dla ciemności, a zatem moce ciemności są znacznie mniej nimi zainteresowane. W rzeczywistości kościół i wierzący są zarażeni ciemnością przez oszustwo wroga i zostali wykorzystani jako nieświadome sługi ciemności, aby utrudnić dzieła ludowi Bożemu.

POCZĄTEK MIŁOŚCI I MOCY DUCHA

Nadprzyrodzone, lub, jak lubię to nazywać, DUCHOWO-NATURALNE dzieła MIŁOŚCI, DUCHA BOGA, przejawiane i dokonywane przez przygotowanych ludzi Bożych, jest główną cechą rodzącego się teraz ruchu Bożego, który ma miejsce pośród spustoszenia wszystkiego co wzbudza (2Kor.5.10) się przed Bogiem Wszechmogącym.

Ludzkość na skalę światową straci swój dawny styl życia. Nikt nie pozostanie niezmieniony, ponieważ miłość Boga Wszechmogącego Ducha wkracza na Ziemię z prawością. Cała ziemia będzie dostosowana do dróg Boga z nieba. Niekwestionowana MOC BOGA DUCHOWEGO płynąca MIŁOŚCIĄ Bożą oczyści i przywróci ziemię. (Objawienie 2: 18-29).

Każdy z osobna spotka miłość Boga. Niektórzy jako kochający Synowie i Oblubienica Chrystusa, inni jako potępieni, jako synowie i nierządnica ze złego(Kol.3.6). Wszystko obróci się w jedną lub w drugą stronę. Zło i podłość będą coraz bardziej złe i niegodziwe dla sądu. Bogobojni, kochający, sprawiedliwi będą wzrastać jeszcze bardziej W MIŁOŚCI i jeszcze silniejsi w Pokoju Bożym na ziemi. Chrystus Jezus, DUCH BÓG, teraz dokonuje wielkiego oddzielenia owczarni MIŁOŚCI, od narodów kozłów bez miłości. (Mateusza 25: 31-46).

Istnieje teraz najpotężniejsza opieka łaski Bożej, pokojowe życie dostępne nawet w środku traumatycznego czasu zmian. Nasz największy potencjał życia ludzkiego umysłu i Ducha w potężnej miłości Boga jest dla nas dostępny. Oddajmy przed Nim nasze życie. PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY WYPEŁNIJ MOJE ŻYCIE ZMARTWYCHWSTAŁYM ŻYCIEM CHRYSTUSA JEZUSA. POSIADAJ MOJE SERCE I ŻYCIE TWOJĄ MIŁOŚCIĄ. ODDAJĘ TOBIE MOJE ŻYCIE BEZ GRANIC. KOCHAM CIEBIE OJCE BOŻE. DZIĘKUJĘ ZA PRZYWRÓCENIE MIŁOŚCI NA ZIEMI.

Dużo miłości do wszystkich,

I commenti sono chiusi