TRZEBA UMRZEĆ, ŻEBY ŻYĆ

TRZEBA UMRZEĆ, ŻEBY ŻYĆ

Rdz 3,    16 Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». 17 Do mężczyzny zaś  rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. 18 Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. 19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; 
bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!» 

Cóż mogą oznaczać te sprawiedliwe słowa Boga Ojca. Oznaczają - ponieważ odrzuciłaś duszo Mojego Ducha i wybrałaś ducha szatana, który włada grzesznym ciałem, po które cię posłałem, byś je wzniosła do Mojej Chwały – umieszczam twoją tożsamość w tym ciele. Zapomnisz, że pochodzisz z nieba, aż przyjdzie czas miłosierdzia, czas wyzwolenia. Tym czasem miłosierdzia jest przyjście Chrystusa Pana w ciele Jezusa. Na krzyżu, Bóg Ojciec w Ciele Jezusa Chrystusa uśmiercił grzeszną , przeklętą wcześniej naturę Adamową i wydobył z niej duszę. Duszę umieścił razem z Jezusem, w grobie , w nadziei. Tam jest miejsce jej nowych narodzin. Kiedy dusza zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie gdy uwierzy, że została uśmiercona. Gdy uwierzy i poczuje, że nie jest już na tym świecie matką, ojcem, dzieckiem, siostrą, bratem, ani księdzem, prezydentem, czy czymkolwiek innym. Gdy uwierzy i poczuje swoją prawdziwą tożsamość niebianina. To o tym stanie mówił Jezus w Ewangelii. Mówił do duszy.

Łk 14,    25 A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: 26 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 27 Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

 

I commenti sono chiusi