UWIERZ, ŻE NIE ŻYJESZ, A BĘDZIESZ ŻYŁ

 UWIERZ, ŻE NIE ŻYJESZ, A BĘDZIESZ ŻYŁ

Ga 2,    16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. A to jest niemożliwe. 18  A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Co oznaczają przytoczone słowa św. Pawła. Czy oznaczają, że wierzyć w Jezusa Chrystusa to wierzyć, że w ogóle Pan był na tym świecie.  Nie, taka wiara nie prowadzi do usprawiedliwienia przed Bogiem Ojcem. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa to uwierzyć, że Bóg w ludzkim ciele pokonał na Krzyżu grzech całego świata, w czasie i poza czasem, grzech całej ludzkości od Adama, aż po koniec istnienia tego świata. Uwierzyć oznacza, że miał moc uwolnić wszystkie, bez wyjątku dusze spod jarzma grzesznego ciała i uczynił je - dusze, zdolnymi do ocalenia duszy jęczącego stworzenia, także oczekującej na życie. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa to być przekonanym do samej głębi istnienia, że Bóg miał moc uśmiercić nas, to jest naszego fałszywego ducha, z którym się utożsamiamy. Skoro uśmiercił cały grzech, to także nasz i nie może być inaczej. Uwierzyć, to przyjąć, że ten fakt jest absolutną prawdą. Śmierć i Zmartwychwstanie  Jezusa Chrystusa jest jednocześnie naszą śmiercią i naszym zmartwychwstaniem i to jest najprawdziwsza prawda. Ten fakt, to przekonanie zapanuje nad wszystkimi innymi fałszywymi przekonaniami, o ile odrzucimy rozum. Dlaczego? Bo rozum i wiara nie idą tą samą drogą. Wszystko, czyli usprawiedliwienie musi się stać tu na ziemi. Bo tutaj przyszedł Bóg i nauczanie, by oczekiwać usprawiedliwienia po śmierci ciała jest odbieraniem duszom szansy na to usprawiedliwienie.

I commenti sono chiusi