UZNANIE SWOJEJ ŚMIERCI DROGĄ DO ŻYCIA W CHRYSTUSIE

 

UZNANIE SWOJEJ ŚMIERCI DROGĄ DO ŻYCIA W CHRYSTUSIE

 

Ga 3,  10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. 13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha

Ef 4,   20 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 21 Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, 22 że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, 23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu 24 i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Ga 5, 13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Ga 5 16  Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. 17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. 18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. 19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim nie ma Prawa. 24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. 25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Gdy wierzymy, że jesteśmy uśmierceni, żyjemy prawdziwym życiem

Jak rozpoznać starego człowieka w sobie. Nie chodzi o postawę zewnętrzną, którą można ubrać jak szatę, różną na różne okazje. Chodzi o postawę wewnętrzną tę, której nikt nie widzi. Można to uczynić   jedynie mocą Ducha Bożego. Duch Boży pojawia się w nas, gdy uwierzymy we własną śmierć naszej grzesznej natury duchowej, gdy uwierzymy, że razem z Jezusem zostaliśmy pogrzebani w nadziei i zostaliśmy stworzeni nowymi duchowymi istotami, dla pokonania grzeszności ciała. Duch Boży przenika głębokość ducha ludzkiego i ujawnia jego głębię, jego ciemność i nie można się pomylić. Widzimy wyraźnie prawdę o sobie, tak różną od dotychczasowego postrzegania. Widzimy też bezsilność zła wobec Bożej potęgi, która jak najlepszy Ojciec przeprowadza nas przez doczesne istnienie.

I commenti sono chiusi