WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA

                                   WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA

Jk 2, 14 i 19 14   Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy  wiara zdoła go zbawić? 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. 20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna?

Ap12,  17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.18 I stanął na piasku  morza. /czytaj na dnie natury ludzkiej człowieka/

Tt 1, 15-16  15 Dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. 16 Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu.

O jakich dobrych czynach mówi św. Paweł? Jakie dobre czyny świadczą o tym, że wiara nie jest martwa?

Ef 2, 14-18  On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele  pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Jezus Chrystus wykonał dzieło pokonania Adama, pokonania grzechu i szatana i uczynił wolnymi nasze dusze. Dusze, które były stworzone tylko po to, by obdarować wolnością duszę ciała. Miał powstać nowy człowiek, człowiek światłości. Powstanie człowieka światłości to koniec szatana i jego świata. I dobrymi uczynkami według Boga to wykonanie przez człowieka /duszę/ Jego woli, czyli obdarowanie wolnością tej, dla której Bóg stworzył cały wszechświat. Uwierzyć w Chrystusa to uwierzyć w Jego dzieło wolności od grzechu i stać się synem Bożym. Stać się synem Bożym to przyjąć Św. Marię Matkę Bożą - Niewiastę, której potomstwo miażdży głowę szatana.

Rdz3, 15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

I commenti sono chiusi