WIEDZA O BOGU NIE ZASTĄPI BOGA

WIEDZA O BOGU NIE ZASTĄPI BOGA

Czym, między innymi, zwiódł szatan Kościół Kartagiński? Dał mu teologię, naukę o Bogu, by wytępić Słowo Boga, zawarte w Ewangelii. Jak uzasadniał konieczność powstania teologii? Uzasadniał, że ludzie nie są w stanie pojąć Ewangelii. Wiedział, że teologia jest dla niego bezpieczna a Słowo Boga nie. Teologia tak dalece ewoluowała, że dzisiaj stała się bardziej znacząca od Ewangelii. I rzeczywiście, Ewangelia bez Ducha Bożego nie jest zrozumiała. Szatan o tym wiedział. Wiedział także, że gdy oduczy dusze sięgania po Ewangelię nigdy nie otworzą się na Ducha Świętego. Zapewnił istnienie kościoła ziemskiego, tylko dla ciała i udaremnił, jak sądził, prawdziwe  życie duchowe człowieka. Wszystko bowiem, co wystarcza człowiekowi do zbawienia, zawarte jest w Ewangelii. Dlaczego ludzie tego nie widzą? Bo tylko Duchem można to poznać.

II Kor 4, 3-6  3 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. 5 Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa. 6 Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Chrystus Pan pojednał dusze z Bogiem.  Swoją śmiercią na Krzyżu uśmiercił ducha, którego w spuściźnie otrzymały od Adama wszystkie dusze. Czyste, odkupione, doskonałe dusze schronił w ramionach Ojca. Jedyne co dusze mają uczynić to uwierzyć, że są doskonałe w Chrystusie i żyć w tej doskonałości. Kiedy rozpoznamy, że nasza wiara nie jest wyobrażona? Rozpoznamy, gdy nasza świadomość nie będzie w ciele, gdy nie będziemy się czuć ciałem, tylko duszą. Gdy będzie dla nas widoczny jak na dłoni grzech ciała. Gdy rozpoznamy kusiciela w sobie, jego ludzkie myślenie i gdy Duch Boży Swoją łaską pokona ten grzech w naszej fizyczności. Sama wiedza nie doprowadzi nas do Chrystusa. Nie da nam tej siły. To musi być akt serca. Tylko prawdziwa wiara może nas doprowadzić do naszej  doskonałości ukrytej w Bogu.

II Kor 5, 14-21  . 14 Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. 15 A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 16 Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. 17 Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. 18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 20 Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 21 On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

I commenti sono chiusi